Pharos

Page of 2
PHAROS E3MIO2135211 Compatible Replacement Battery

PHAROS E3MIO2135211 Compatible Replacement Battery

Technical Data For PHAROS E3MIO2135211 battery replacement

PHAROS E3MIO2135211 Voltage : 3.7 volts
PHAROS E3MIO2135211 Capacity : 1300 mAh
PHAROS E3MIO2135211 Battery Type : Li-ion
PHAROS E3MIO2135211 UK Battery LTD Code : BUKL-MIO168SL

£16.52

Quantity
Pharos E3MIO2135211 EZ-Road PEZ120 Compatible Replacement Battery

Pharos E3MIO2135211 EZ-Road PEZ120 Compatible Replacement Battery

Technical Data For Pharos E3MIO2135211 EZ-Road PEZ120 battery replacement

Pharos E3MIO2135211 EZ-Road PEZ120 Voltage : 3.7 volts
Pharos E3MIO2135211 EZ-Road PEZ120 Capacity : 1300 mAh
Pharos E3MIO2135211 EZ-Road PEZ120 Battery Type : Li-ion
Pharos E3MIO2135211 EZ-Road PEZ120 UK Battery LTD Code : BUKL-MIO168SL

£16.52

Quantity
PHAROS EZ Road Compatible Replacement Battery

PHAROS EZ Road Compatible Replacement Battery

Technical Data For PHAROS EZ Road battery replacement

PHAROS EZ Road Voltage : 3.7 volts
PHAROS EZ Road Capacity : 1300 mAh
PHAROS EZ Road Battery Type : Li-ion
PHAROS EZ Road UK Battery LTD Code : BUKL-MIO168SL

£16.52

Quantity
PHAROS PEZ120 Compatible Replacement Battery

PHAROS PEZ120 Compatible Replacement Battery

Technical Data For PHAROS PEZ120 battery replacement

PHAROS PEZ120 Voltage : 3.7 volts
PHAROS PEZ120 Capacity : 1300 mAh
PHAROS PEZ120 Battery Type : Li-ion
PHAROS PEZ120 UK Battery LTD Code : BUKL-MIO168SL

£16.52

Quantity
PHAROS PTL535 Compatible Replacement Battery

PHAROS PTL535 Compatible Replacement Battery

Technical Data For PHAROS PTL535 battery replacement

PHAROS PTL535 Voltage : 3.7 volts
PHAROS PTL535 Capacity : 1250 mAh
PHAROS PTL535 Battery Type : Li-ion
PHAROS PTL535 UK Battery LTD Code : BUKL-FL420SL

£11.83

Quantity
PHAROS PTL535e Compatible Replacement Battery

PHAROS PTL535e Compatible Replacement Battery

Technical Data For PHAROS PTL535e battery replacement

PHAROS PTL535e Voltage : 3.7 volts
PHAROS PTL535e Capacity : 1250 mAh
PHAROS PTL535e Battery Type : Li-ion
PHAROS PTL535e UK Battery LTD Code : BUKL-FL420SL

£11.83

Quantity
PHAROS PTL535P Compatible Replacement Battery

PHAROS PTL535P Compatible Replacement Battery

Technical Data For PHAROS PTL535P battery replacement

PHAROS PTL535P Voltage : 3.7 volts
PHAROS PTL535P Capacity : 1250 mAh
PHAROS PTL535P Battery Type : Li-ion
PHAROS PTL535P UK Battery LTD Code : BUKL-FL420SL

£11.83

Quantity
PHAROS PTL535PB Compatible Replacement Battery

PHAROS PTL535PB Compatible Replacement Battery

Technical Data For PHAROS PTL535PB battery replacement

PHAROS PTL535PB Voltage : 3.7 volts
PHAROS PTL535PB Capacity : 1250 mAh
PHAROS PTL535PB Battery Type : Li-ion
PHAROS PTL535PB UK Battery LTD Code : BUKL-FL420SL

£11.83

Quantity
PHAROS PTL535v Compatible Replacement Battery

PHAROS PTL535v Compatible Replacement Battery

Technical Data For PHAROS PTL535v battery replacement

PHAROS PTL535v Voltage : 3.7 volts
PHAROS PTL535v Capacity : 1250 mAh
PHAROS PTL535v Battery Type : Li-ion
PHAROS PTL535v UK Battery LTD Code : BUKL-FL420SL

£11.83

Quantity
PHAROS PTL535x Compatible Replacement Battery

PHAROS PTL535x Compatible Replacement Battery

Technical Data For PHAROS PTL535x battery replacement

PHAROS PTL535x Voltage : 3.7 volts
PHAROS PTL535x Capacity : 1250 mAh
PHAROS PTL535x Battery Type : Li-ion
PHAROS PTL535x UK Battery LTD Code : BUKL-FL420SL

£11.83

Quantity
Pharos PZX45 PTL525P Traveler 525 525E Compatible Replacement Battery

Pharos PZX45 PTL525P Traveler 525 525E Compatible Replacement Battery

Technical Data For Pharos PZX45 PTL525P Traveler 525 525E battery replacement

Pharos PZX45 PTL525P Traveler 525 525E Voltage : 3.7 volts
Pharos PZX45 PTL525P Traveler 525 525E Capacity : 1100 mAh
Pharos PZX45 PTL525P Traveler 525 525E Battery Type : Li-ion
Pharos PZX45 PTL525P Traveler 525 525E UK Battery LTD Code : BUKL-P100SL

£12.30

Quantity
PHAROS PZX65 Compatible Replacement Battery

PHAROS PZX65 Compatible Replacement Battery

Technical Data For PHAROS PZX65 battery replacement

PHAROS PZX65 Voltage : 3.7 volts
PHAROS PZX65 Capacity : 1250 mAh
PHAROS PZX65 Battery Type : Li-ion
PHAROS PZX65 UK Battery LTD Code : BUKL-FL420SL

£11.83

Quantity
Page of 2